अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू

अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● प्रयोगशाला मान्यता ISO17025
● मापन व्यवस्थापन प्रणाली ISO10012
● KEMA प्रमाणीकरण
● UL प्रमाणपत्रहरू
● STS प्रमाणीकरण र सदस्यता
● MID B+D स्वीकृति
● DLMS / COSEM प्रमाणीकरण
● प्रधान गठबन्धन
● G3 गठबन्धन सदस्य
● Wi SUN एलायन्स
● CMMI परिपक्वता स्तर 3
● RoHS प्रमाणीकरण

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)