ग्रीस

ग्रीस परियोजना:

परियोजनाको दायरा: 2G (फेज-I) र 3G (फेज-II) संचार मोडेमहरू भएका स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक कम भोल्टेज मिटरहरू।
परियोजना अवधि: 2016.4-2021.5
परियोजना विवरण: परियोजनाले ग्रीस उपयोगिता - HEDNO लाई 2G (फेज-I) र 3G (फेज-II) संचार मोडेमहरू सहित एकल र तीन चरणको स्मार्ट मिटरको उत्पादन र आपूर्ति समावेश गर्दछ।परियोजना सम्पन्न भएपछि ग्रीसको स्मार्ट ग्रिडमा करिब १ लाख सिंगल फेज स्मार्ट मिटर र १ लाख ४० हजार थ्री फेज स्मार्ट मिटर थ्रीजी कम्युनिकेशन मोडेम उपलब्ध गराइएको र सफलतापूर्वक स्थापना गरिएको अनुमान छ।सबै मिटरहरूलाई तेस्रो पक्ष ITF-EDV Froschl HES/MDMS (जर्मन) मा एकीकृत गरिएको छ।

ग्राहक फोटो: