मलेसिया

मलेशिया परियोजना:

मलेशिया स्मार्ट मिटर राष्ट्रिय रोल आउट 2017 बाट सुरु हुन्छ, 8.5 मिलियन मिटरहरू TENAGA NASIONAL BERHAD द्वारा प्रतिस्थापन गरिनेछ।होलीले TNB लाई कुल 850K स्मार्ट मिटर आपूर्ति गरेको छ।यी मिटरहरूले RF(800K)/सेलुलर(45K) प्रविधि र तेस्रो पक्ष AMI प्रणालीसँग सञ्चार प्रयोग गर्छन्।

ग्राहक फोटो: